Category Archives: Điều kiện, chính sách nhà phân phối

Điều kiện, chính sách để trở thành Nhà phân phối của Mỹ phẩm Ngân Bình

Điều kiện, quy định dành cho Nhà phân phối KHI TRỞ THÀNH NPP CỦA MỸ PHẨM NGÂN BÌNH, BẠN CẦN  Có trách nhiệm tìm kiếm và phát triển hệ thống cấp dưới của mình. Thời gian đến hết quý I năm 2018, một Nhà Phân Phối phải bán tối thiểu từ 3 sản phẩm của […]