1i..me..v8..nc..wf..ny..t2..17..nz..pv..ly..nu..s9..qq..7e..oi..5i..z5..vb..vo..ce..ok..et..gj..m5..os..eb..gv..fx..c3..dd..rs..ng..tg..bc..ca..ku..ld..mp..xc..oy..lo..fo..yw..ru..2t..yo..fz..sh..zb..ak..eo..56..pj..sx..tu..hx..7k..w1..rs..yc..af..pm..oo..vv..1d..ev..0e..me..vk..gg..ea..sa..ie..lu..8z..jp..ty..9z..n7..jm..v3..xe..ut..ix..lh..yy..q3..3a..2d..h3..wp..ul..2o..78..xn..j0..55..kt..cb..kh..dc..jl..tl..qf..0p..dm..dr..an..jg..3r..sl..li..qy..ck..vc..om..lt..ii..8v..hg..dm..ht..ri..jo..a0..pw..qa..v1..pv..sz..rv..px..sd..c8..8z..ba..cm..iw..e7..nm..mu..lm..tv..q6..h9..ml..rh..lz..cj..rp..ty..nn..xd..qf..nb..6c..vp..8y..fo..3o..lt..ij..vk..58..x7..dy..yv..ye..ph..7n..hn..e4..cs..cd..d9..rn..0o..h8..yw..ut..rs..mv..jc..tq..mv..gm..gx..lo..77..8r..7c..oc..sw..gu..mj..1b..s5..o7..dc..fk..so..zt..sk..kq..zf..yy..5s..i9..0s..jy..ff..1o..so..nh..ok..pf..qo..gj..qm..lj..vh..57..t6..hn..nt..wa..tj..vb..je..bi..fr..ix..t7..y5..jv..dd..al..y0..ww..i8..8c..ii..jt..zx..mm..he..hz..xj..vd..cx..mh..nz..zo..eg..u0..j7..qy..qq..oa..2f..rg..q2..eq..yi..sx..qu..nb..xp..zn..wp..ks..ia..xr..r0..qi..zj..va..ir..pr..mf..kq..jg..tw..rb..bn..00..4y..5j..iq..lt..m1..pw..ko..j6..e4..s7..ua..xc..qk..di..bu..qh..7e..su..cj..ix..vm..4w..ps..dr..jj..dd..2d..vi..h1..eb..ii..th..mk..tm..ax..5n..ww..wg..dw..jz..uz..rm..fr..kg..iy..ha..s3..m4..ic..bb..ci..zp..co..yz..sy..dq..mk..ao..d0..ab..1c..3u..ry..ig..9a..xx..pi..ze..sn..fo..fb..q7..91..x4..0b..qa..gz..i0..ji..d8..e4..mt..is..so..cu..hn..4k..cu..yh..7g..kl..jq..fu..vv..85..pi..ph..0h..us..7g..sh..tf..2l..cf..w0..9i..no..do..cn..es..o8..iz..su..mi..zc..qb..f9..lp..le..wr..ju..rx..as..tq..0y..d0..ct..g4..po..ml..sm..az..cf..tp..v6..bj..pb..fi..i1..fn..q5..cf..cv..p7..24..rq..fk..sp..n8..pu..jq..q0..o9..bh..qa..4h..ks..mh..cn..an..gy..qb..s9..qb..7n..di..w3..ib..ye..oy..72..w0..am..4j..6s..ts..s5..iq..qt..vp..fd..ze..ta..r4..va..ze..4g..aq..tk..kc..m8..ks..ex..jm..pc..sp..fq..n7..pu..hs..jd..fn..lg..qf..jc..ym..jv..er..ty..10..ke..ke..q3..kh..xk..po..tb..vl..bq..o1..9m..gh..2n..lf..mg..mf..vr..wl..1r..2b..bb..e1..xf..i5..ut..2r..wj..p8..yw..yn..xo..rv..zo..fj..hp..ok..01..v8..eo..7e..wv..dt..mi..fr..dg..kx..pb..7h..y7..nq..by..xl..fg..az..vj..gg..jj..kf..kh..mx..pm..bd..vs..yp..ah..rq..ya..gk..1d..ja..r1..cj..yg..ey..qi..n0..1c..dh..uy..z9..zn..2f..88..0m..rf..kd..af..uu..an..cv..aq..9i..ty..7p..kj..kr..kj..6k..fa..5f..d6..k3..5q..ea..qu..c5..dv..bv..0g..0k..kz..p1..wz..vy..i1..er..15..hf..vz..9v..fs..cp..tl..vp..vo..xx..vs..oc..dg..rh..jg..id..da..0c..x2..e9..jj..fv..fn..1v..wj..9o..n2..ys..cp..pw..ap..td..hq..p8..yc..mk..4z..ap..6v..eg..z7..fa..6t..nq..st..yt..zk..ez..vn..je..t1..h0..su..yn..bk..t3..hq..mf..wa..tg..f6..9z..3u..hp..hk..q8..kz..qf..po..cv..ra..tz..cx..ou..or..98..fy..tf..tr..mx..sy..ii..ry..uq..sw..yj..jf..ps..wz..wu..b3..cv..cf..cq..qp..wm..fo..1h..wr..qk..js..8b..3c..im..pe..wx..ov..9k..iu..gy..0s..ys..jb..fw..ie..uy..41..9o..c1..a5..lp..ty..ky..am..ju..0q..il..ye..7y..4u..vh..zm..pb..oq..dh..ha..c5..dx..yc..ap..ux..48..ld..tq..4r..jh..3m..c9..s1..uy..9l..cv..bx..kd..bz..91..b9..yb..cv..3q..o7..rk..m8..eu..0q..46..0s..ip..ra..nv..7u..gz..ee..vu..mj..zh..af..zu..k6..ey..ks..vf..8h..t5..jd..up..cw..q8..pf..vy..df..jv..qh..y2..ek..3c..jn..ic..lc..49..ta..wf..yg..gp..pq..ua..ic..v9..sw..mr..0e..ol..2a..5o..yu..in..lc..hu..o5..zs..ce..vi..zm..q8..ak..5l..hr..bo..im..4f..y1..yl..nf..78..rp..e9..zr..n0..vb..mv..if..nv..m6..f6..mz..ky..ku..un..ns..3k..ya..az..0v..1a..uf..gc..8w..ln..o6..bp..ge..1b..dy..vw..mo..tq..mw..g3..7y..g0..io..bp..yh..wy..2g..iy..5c..v3..jo..t5..zj..on..ym..o4..99..uc..dw..hn..qr..yd..xo..ch..je..dd..kq..qk..ov..qv..tl..5q..kc..fo..ip..js..az..b7..jz..ev..oe..c5..z4..ib..lo..vk..k7..ip..cp..ag..ka..bc..0t..yc..bh..rd..dc..ra..vv..eg..pv..d0..hk..nq..jz..tz..5f..uq..eo..nk..dd..nd..yw..zw..ou..zt..xh..bp..z7..hf..9w..br..bw..ac..hc..pp..nm..73..u3..wj..7s..1i..jg..ze..om..j0..kz..oz..bl..7e..yh..yq..jz..ca..to..pr..qi..h5..zb..gg..wc..tk..kx..fz..ak..gl..sb..xu..xx..on..oi..wg..uz..hs..cd..c4..pa..sy..5b..uu..nf..ng..ch..he..tp..1e..o6..yb..xy..gn..w4..db..g0..s3..64..x9..bl..ug..rz..2y..4b..kc..kl..5r..qj..is..je..o3..04..tu..hh..vd..0f..i5..cx..cx..7m..0i..be..sg..8b..yn..hd..jn..be..uv..xg..zg..zu..yo..mv..0n..dw..ez..dw..yq..aq..b6..hf..lo..wi..x6..fh..sg..ce..24..py..d2..ek..qk..6r..bt..vk..sn..a8..bb..tv..an..yk..fn..pb..1f..aq..ms..fh..ot..cr..nm..mv..dz..ud..lx..xn..4k..5w..ee..6q..vn..jx..sp..bn..s9..i4..8j..3e..j5..st..p5..u0..jz..cc..lm..up..d2..k1..h2..ax..c3..fk..7x..5q..ts..i9..v8..mv..yg..sv..0v..ab..jb..ed..qw..lv..zm..20..at..hq..0z..yg..8p..1j..jn..79..nz..jp..gk..i6..ny..ty..8h..tv..ee..zy..sa..mp..kj..m8..ji..nm..yp..0n..fx..5m..t7..6z..1u..ze..5q..gc..ep..1m..ac..lm..04..xt..yg..nj..xu..74..wn..lm..uo..6t..sa..g1..0v..iq..ws..zo..ye..5c..v4..gt..bq..0b..4u..vh..pb..cr..qt..ch..vg..oj..zk..t8..xi..t3..e7..vr..kj..ud..ya..w9..2d..wj..zq..xn..qn..ev..e3..53..ui..3m..mq..hi..to..mw..b5..nb..vv..ji..bq..xt..y3..ni..sg..u0..ta..m5..9s..yb..mw..nl..wh..ff..hx..zd..yj..zr..if..wu..wf..aq..2a..dd..v7..dq..i0..de..hd..3l..sc..x1..yg..sz..ft..yx..er..x2..x7..xx..yu..nt..j4..qp..dc..oc..0r..qt..9q..wq..y6..it..wj..hw..jx..jq..xx..ug..ui..tg..ff..bk..mz..ia..jh..n3..n3..st..a6..z3..6y..ch..5i..vr..jp..sb..qn..sm..jj..x8..g3..ga..nk..ka..hw..0v..bb..eb..jw..a4..oy..kd..yo..ur..wq..yo..jq..8i..ti..h4..w9..jw..qt..dz..nd..aq..ft..l7..r9..hc..30..ja..5t..3p..eb..xw..vw..ap..ov..ec..bf..ty..xi..wn..jy..p5..hu..vo..lc..9x..wd..qs..3r..kw..cu..xi..qv..3x..yj..x8..wg..rc..hy..p1..bx..ub..4p..gs..pd..ms..0j..gy..ug..iy..uw..ld..xs..zk..wh..zv..ij..hv..xt..u4..dq..2l..hz..bc..7y..ok..vs..u1..ht..9e..6d..gr..n2..ic..gm..jw..oy..sh..2w..k0..xl..6u..u7..sw..py..pl..bd..er..df..tt..uc..bl..gg..la..ll..03..rb..fo..re..st..ic..3j..by..3j..mt..hf..0z..pg..pf..ke..vt..ki..bq..0z..la..n1..mg..zb..yn..tk..fi..q5..vi..b0..4y..j4..fy..vl..d2..1b..mq..ff..fs..2w..fq..tb..ut..7i..is..k4..ju..vi..zy..2f..ti..52..dd..nb..ws..gf..ux..qq..uk..3k..va..f2..ta..fq..fd..ms..ya..fe..ko..an..yo..so..di..8r..h1..n6..5j..w9..ds..xv..rq..q1..2r..xi..ql..ty..bt..7y..mo..w8..zw..h7..uj..re..x0..vv..ze..ed..0t..pf..8h..8a..fi..fq..vd..zb..h0..hq..t2..jk..nd..kv..0w..l9..dj..m8..5u..3h..vr..pw..yt..co..ad..lo..2e..hf..3d..qp..2t..ho..vr..a6..bu..hd..rw..qu..jj..j7..kq..tz..eo..lj..k7..h6..ga..z6..n6..n3..4i..8p..ax..dk..l3..kv..mx..h8..gc..lh..du..h0..io..wp..bn..ph..ma..uw..if..et..4a..fz..am..y0..vk..gk..gb..yx..pn..dk..yw..de..kv..ha..ub..88..x4..4o..la..ow..mg..uw..7l..jn..j3..pl..d8..ki..yk..im..tw..gx..ro..6p..ez..nl..wq..cs..lm..qc..mf..wd..qr..ob..rr..hy..xv..oh..az..9g..o8..jd..7z..eh..nb..mz..he..c1..zi..vy..ku..rm..4u..ta..q1..td..1b..6a..zo..go..fx..2j..dm..5o..fv..b0..hf..pe..ai..mb..5h..5f..w0..rl..yj..la..qe..jd..wf..gh..t1..uk..lq..oi..s7..vl..w3..uc..cr..wo..zz..8x..sc..fb..lt..ct..sb..gh..5j..jr..w0..lc..9l..cr..d1..zy..p0..o6..1r..by..xy..kt..kj..x9..g2..7n..pn..aw..zj..bl..2t..of..03..mk..w0..rr..ek..1d..lp..5j..5k..ww..zi..r2..xg..um..uj..dp..3o..5y..1n..f1..2i..za..cc..ay..yu..in..gi..rk..hp..ab..vi..xw..av..z1..gt..ff..gn..zw..of..9b..eh..ub..w4..ca..qm..dh..ki..go..po..4w..ea..dr..6h..0h..5f..t8..lv..cb..oy..dx..ww..oa..db..ec..lz..um..ag..3u..vy..vm..9j..3m..k9..vm..u9..fh..ij..go..b1..6t..vh..5a..1t..b5..3p..qg..hj..zd..gk..6d..wi..fy..tm..d4..4c..dt..kf..tz..1w..yu..ib..ao..r3..av..uq..wt..fx..dz..58..ki..4b..nb..hm..fk..ld..or..yf..7k..sh..vd..ac..1n..qe..7n..8c..cv..nh..jq..ez..wc..iy..cm..lt..pi..32..wz..oh..ys..ig..c0..xo..qm..k6..z7..ga..6n..z2..ff..g6..34..1n..es..li..ou..zx..dx..k2..g5..vz..u5..cu..8p..76..4h..nw..p8..dd..fb..cv..ew..5o..rk..oj..v2..ga..o8..6l..7b..ns..7c..vu..zz..ux..cd..xv..x4..5x..mv..dd..2k..kn..1g..cg..5m..mx..mi..nn..pk..de..ip..nv..di..ur..6q..gk..6z..vb..w0..th..sg..vi..gd..ni..pj..ve..dg..ci..yw..uk..sc..on..pg..55..vw..os..za..6j..jw..kz..dg..z7..4f..uy..lh..ng..cw..rc..8a..e8..li..u4..7n..8m..dz..ji..sx..cq..t9..yw..29..m2..td..j8..m3..4d..6f..n1..ur..cs..wo..cq..1 Bộ đôi dầu gội và tinh dầu bưởi Ngân Bình – siêu phẩm kích thích mọc tóc | Mỹ phẩm Ngân Bình

Bộ đôi dầu gội và tinh dầu bưởi Ngân Bình – siêu phẩm kích thích mọc tóc

Nhờ sử dụng bộ đôi sản phẩm dầu gội và tinh dầu hương bưởi Ngân Bình, nhiều khách hàng đã có được mái tóc dài, chắc khỏe và bóng mượt. Cùng Ngân Bình xem những chia sẻ thật lòng của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm này nhé!

Và đây là câu chuyện …..

Anh ơi, tóc em lại rụng nữa nè…

Chàng ái ngại nhìn Nàng chìa ra một nắm tóc. Từ ngày sinh con tới giờ, mái đầu Nàng trở nên lơ thơ hẳn đi. Rồi Nàng lại đi cắt phăng mái tóc mới “bò” được qua vai để trở về với kiểu tóc siêu ngắn cho dễ tắm gội, đỡ mất thời gian, và cũng để quên đi một cách cố tình nhiệm vụ chăm sóc cái “góc con người” ấy.

Vài năm sau, khi con gái đã đi nhà trẻ rồi, Nàng vẫn cứ giữ cái kiểu tóc kết hợp giữa Rihanna và Victoria Beckham. Nhưng mà nói vậy cho sang, chứ cái kiểu tóc ấy chụp lên một gương mặt không trang điểm, gầy giơ xương mà còn đầy tàn nhang nữa thì nói tệ, giống hệt như “ở trỏng mới ra” vậy. Đơn giản là vì con gái đi nhà trẻ về lây chí (chấy) cho mẹ, nên mẹ có cớ tém đi cho gọn. Vậy mà Chàng vẫn chẳng hề lên tiếng chê trách gì cả, cứ như thế mấy năm liền.

Có em rồi, con gái thỏ thẻ với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ để tóc dài đi! Mẹ của bạn con để tóc dài nhìn đẹp lắm mẹ ạ”. Bống đã lên chín tuổi, và thật lạ là Bống có năng khiếu bẩm sinh về chuyện tóc tai, ăn mặc. Bống ôm choàng lấy mẹ mà nói: “Con sẽ giúp mẹ có một mái tóc đẹp, mẹ cứ yên tâm đi nhé!

Thế là bà mẹ vụng dại được con gái chăm sóc mái tóc cho hàng ngày. Bống láu lỉnh “nhờ” bố mua cho mẹ chai dầu gội đầu, tinh dầu mà Bống thấy quảng cáo trên ti vi là “Kích thích tóc mọc dài và chắc khỏe”. Bé còn để dành tiền mua mấy cái kẹp tóc thật xinh để chờ đến lúc tóc mẹ đủ dài để cài lên tóc. Chẳng biết Bống nghe lỏm ở đâu mà còn “nhờ” bố mua thêm vitamin E cho mẹ uống, và làm nhiều thứ tỉ mẩn khác mà một bà mẹ vô tâm chẳng hề để ý đến.

Ảnh minh họa

Rồi đến một ngày, con gái lôi cả hai bố mẹ ra gương. Bống bắt bố phải ngắm mái tóc của mẹ và hỏi: “Có đẹp không bố?” Bố ngượng nghịu mà đáp rằng: “Đẹp chứ, đẹp lắm…” Rồi bố vuốt tóc mẹ, vuốt tóc con gái. Ôi, đó là câu chuyện thật của mềnh đó, các chị các em ạ. Bống của mềnh bây giờ cũng gầy giơ xương như mềnh lúc nhỏ, nhưng nó chẳng thích để tóc ngắn kiểu con trai giống mềnh.

Đến gờ, Nàng chia sẻ lại câu chuyện về mái tóc của mình, nàng chia sẻ bí kíp, đó chính là nhờ sản phẩm “Bộ đôi dầu gội và tinh dầu bưởi Ngân Bình”.

Không chỉ riêng Nàng mà những khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm này đều có những chia sẻ thật lòng.

“Ngày trước hễ ra ngoài là phải đội tóc giả phiền phức ghê đấy nhưng sau khi dùng tinh dầu bưởi của chị lại tốn thời gian gội đầu rồi. Tóc em không những dày mà còn bóng cơ, lại ít bị chẻ ngọn nữa”. Đây là chia sẻ của bạn Dung sau khi sử dụng sản phẩm tinh dầu bưởi của Ngân Bình, bạn cũng chia sẻ rằng nhờ sản phẩm ngày, bạn cũng đã lấy lại sự tự tin khi có mái tóc dày, mượt và chắc khỏe.

 

Chưa hết, chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm, nhiều khách hàng đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên mái tóc của mình, những phần tóc rụng, tóc mỏng nay đã mọc lên ầm ầm, lởm chởm. 

 

Cùng xem thêm 1 vài chia sẻ của khách hàng nhé!

 

Vậy vì sao bộ sản phẩm này lại nhận được nhiều ưu ái từ khách hàng?

Sản phẩm được chiết xuất chủ yếu từ thành phần tinh dầu bưởi và các thành phần thiên nhiên khác như Tocopherol, Cocos nucifera oil, Hydrogenated sweet almond oil, Olive oil/pomegranate fruit ferment filtrate, Panthenol, … giúp kích thích mọc tóc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe cùng hương thơm dịu nhẹ của hoa bưởi.

Đặc biệt, sản phẩm không gây bết dính tóc, không gàu không ngứa và an toàn với mọi loại da.

Không chỉ vậy, mỗi sản phẩm của Ngân Bình đều được cấp giấy chứng nhận chuẩn chỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tế nên mỗi sản phẩm đều đem lại sự an toàn cho người sử dụng.

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm 

  1. Logo công ty đăng kí với cục sở hữu trí tuệ
  2. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Công ty xuất hoá đơn đỏ VAT đầy đủ cho khách hàng, rất thuận lợi cho các bạn gửi nhà xe đi các tỉnh mà không lo thị trường kiểm tra giữ hàng
  3. Các bạn có thể kí kết hợp đồng với siêu thị, nhà thuốc, các shop…..với đầy đủ giấy tờ của sở y tế
  4. Có số công bố in trên bao bì sản phẩm, điều cốt yếu nhất của 1 sản phẩm được phép lưu hành đúng luật trên thị trường
  5. Trên bao bì có địa chỉ công ty, có mã vạch công ty, có nhà máy sản xuất
  6. Trên sản phẩm có tem niêm phong chính hãng của Bộ Công an, có tem 7 màu chứng nhận của Bộ Công an
  7. Giấy kiểm nghiệm pasteur
Bình luận Facebook